Kampanyalar Sipariş Ver

Henüz sepete ürün eklemediniz

Kişisel Verilerin Korunması

keyboard_backspace

BAL KAYNAK SU İTHALAT İHRACAT SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

Kişisel verileriniz; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca veri sorumlusu olarak Bal Kaynak Su İthalat İhracat Sanayi Anonim Şirketi (“Pürsu” veya “Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere; https://pursu.com.tr/assets/media/Balkaynak_A.S._KVK_Politika.pdf adresinde yer alan Bal Kaynak Su İthalat İhracat Sanayi Anonim Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.

(1) Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Toplanan kişisel verileriniz;

• Ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak ve ticari faaliyetleri gerçekleştirmek için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi,
• Pürsu tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin beğenileriniz, kullanım alışkanlıklarınız ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilerek size önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası,
• Müşterimiz olmanız halinde Pürsu’nun ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası, Pürsu’nun ve Pürsu ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temin ve Pürsu insan kaynakları politikaları ve süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi
amaçlarıyla (“Amaçlar”) Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenebilecektir.

(2) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, ürün ve hizmetlerin temini amacıyla yetkili bayilerimize, ödeme geri dönüşlerinin sağlanması amacıyla bankalara, yetkili servis hizmetlerinden faydalanmanız durumunda yetkili servislerimize, tedarikçilerimize, iştiraklerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve kanunen yetkili özel kişilere 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde

(3) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz; iştiraklerimiz, bayilerimiz ve iş ortaklarımız aracılığıyla veya doğrudan Şirketimiz tarafından internet sitelerimiz, tablet uygulamalarımız, çağrı merkezimiz, mobil uygulamalarımız, sosyal medya hesaplarımız, kısa mesaj servisleri, anlık mesajlaşma uygulamaları, elektronik posta hesaplarımız, faks numaralarımız, şifre içeren el ilanlarımız, bilgi formlarımız, anket formlarımız, servis formlarımız, açık internet kaynakları gibi bizimle temas kurduğunuz kanal üzerinden sözleşmenin kurulması ve ifası, ve ürün ve hizmetlerin beğenileriniz, kullanım alışkanlıklarınız ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilerek size önerilmesi ve tanıtılması için açık rıza vermeniz halinde açık rıza hukuki sebeplerine dayalı olarak toplanmaktadır.

(4) Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:
• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, https://pursu.com.tr/kvkk-basvuru-formu adresinden ulaşabileceğiniz Bal Kaynak Su İthalat İhracat Sanayi Anonim Şirketi Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak Şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

close Fiyatları görebilmek için seçim yapınız.
expand_more
Seç